top of page

Badania

Oferujemy szeroki zakres naszych możliwości

 

-badania ilościowe: CAPI, CATI, CAWI,

-badania jakościowe: IDI, FGI, biograficzne, etnograficzne, online,

-obserwacje uczestniczące i nieuczestniczące video,

-pozycji rynkowej firmy, branży,

-testy cen i produktu oraz efektywności reklamy,

-satysfakcji klientów i znajomość marki,

oddziaływania firmy, instytucji na lokalną społeczność,

-kampanie społeczne,

-testowanie projektów regulacji prawnych, koncepcji oraz strategii,

-sondaże,

-badania statystyczno-opisowe i porównawcze dokumentów.

bottom of page