top of page

Badania marketingowe

i opinii publicznej

Oferta badań:

 

 • badania ilościowe: CAPI, CATI, CAWI

 • badania jakościowe: IDI, FGI, biograficzne, etnograficzne

 • obserwacje uczestniczące i nieuczestniczące video

 • badanie pozycji rynkowej firmy, branży

 • testy cen i produktu oraz efektywności reklamy

 • satysfakcji klientów i znajomość marki

 • oddziaływania firmy, instytucji na lokalną społeczność

 • satysfakcji pracowników

 • kampanie społeczne

 • testowanie projektów regulacji prawnych, koncepcji oraz strategii

 • sondaże

 • badania opinii publicznej

 • badania statystyczno-opisowe i porównawcze dokumentów

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

bottom of page