top of page
1596635617033_CNG_Logo_4k.png

WPROWADZAMY URZĘDY W xxI WIEK

CERTYFIKAT 

NOWOCZESNEJ GMINY

INSTYTUTU MAXA WEBERA

"Sukces zdobędziemy z ludźmi dnia jutrzejszego,

a nie wczorajszego" - dr Jerzy Tutaj

OBSZARY CERTYFIKATU

Energia odnawialna
Energia odnawialna

ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO

Kabel sieciowy Hub i

IT

IT

success-2081167_1280_edited.jpg

INTEGRACJA

INTEGRACJA

Image by Carlos Muza

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE

NOWA

JAKOŚĆ

Certyfikat nowoczesnej gminy jest znakiem jakości gminy i propozycją nowoczesnego podejścia do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Gwarantuje pełną modernizację urzędu gminy oraz wdrożenie nowoczesnej i efektywnej strategii rozwoju i zarządzania na kolejne lata. Certyfikat posiada 6 poziomów, dzięki czemu cały proces certyfikacji jest złożonym procesem edukacyjnym dla jednostki samorządu terytorialnego.

GMINY

1.png

Gmina PO zdobyciu certyfikatu

Gmina PRZED zdobyciem certyfikatu

POZIOMY CERT.

CNG

POZIOM 3.0

POZIOM 4.0

POZIOM 5.0

POZIOM 6.0

POZIOM 2.0

6 POZIOMÓW CERTYFIKATU

OBSZAR

DZIAŁAŃ

ZAKRES

DZIAŁAŃ

CERTYFIKAT NOWOCZESNEJ GMINY

POZIOM 2.0

POZIOM 3.0

 • Audyt informatyczny + szkolenie

 • Warsztaty dla kierownictwa – budowanie przywództwa (świadomość mechanizmów)

 • Wdrażanie modelu zielonej gminy poprzez szkolenie oraz wprowadzanie dobrych praktyk

 • Delegowanie zadań i udział w procesie decyzyjnym mieszkańców

 • Wdrożenie zarządzania projektowego

 • Wspomaganie kontroli zarządczej

 • Szkolenie w zakresie komunikacji wewnętrznej

 • Badania satysfakcji pracowników

 • Ewaluacja i Monitoring pracy urzędu

ZARZĄDZANIE

Wysoka skuteczność i efektowność procesów zarządczych w urzędzie, zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami

USŁUGI

Koncentracja na mieszkańcach poprzez podniesienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług oraz zapewnienie środków na rzecz budżetów partycypacyjnych

POZIOM 4.0

POZIOM 5.0

Atrakcyjność inwestycyjna i przedsiębiorczość

 

 

Zwiększenie atrakcyjności gminy wśród inwestorów, kontrahentów i turystów oraz jej konkurencyjność

 • Inicjowanie klastrów oraz koordynacja współpracy: przedsiębiorców, NGO oraz JST

 • Badanie – ocena funkcjonowania gminy

 • Lokalizacja gminy na mapie gmin przedsiębiorczych i przyjaznych turystom i inwestorom

 • Audyt, wdrożenie i podniesienie efektywności e-marketingu

 • Kształtowanie dobrych relacji pomiędzy na linii urząd – radni - mieszkańcy

 • Opracowanie polityki promocyjnej i jej wdrożenie

 • Aktualizacja dokumentów strategicznych

 • Działania na rzecz aktywizacji mieszkańców

 • Szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych bezpośrednio z Brukseli

PROMOCJA

Pozycjonowanie wizerunku gminy

ROZWÓJ

Opracowanie planu strategicznego dostosowanego do aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zapewnieniem źródeł finansowania

POZIOM 6.0

CYFRYZACJA

Gmina rozwinięta cyfrowo

 • Utworzenie platformy informatyczno-doradczej

 • Szkolenia w zakresie e-zarządzania

 • Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i wdrożenie zabezpieczeń

Instytut promuje certyfikat nowoczesnej gminy jako innowacyjny model rozwoju gmin w każdej części Polski. Następuje standaryzacja urzędów gmin, a co za tym idzie szybki i sprawny przepływ informacji między jednostkami samorządu terytorialnego, współpraca między gminami, platforma komunikacyjna między JST a mieszkańcami, standaryzacja dokumentów. W perspektywie długoletniej certyfikat staje się wzorcowym modelem wdrożenia zmian w gminach i jest koncepcją parków technologicznych przeniesionych na specyficzne jednostki jakimi są urzędy gmin. Korzyści płynące z certyfikatu odczuwalne są nie tylko w urzędach gmin ale również przynoszą one korzyści mieszkańcom i przedsiębiorcom.

OBSZAR INTERAKTYWNY

środowisko
Energia odnawialna

ŚRODOWISKO

Energia odnawialna

ŚRODOWISKO

Image by Luke Chesser

USŁUGI

Image by Luke Chesser

USŁUGI

it
Kabel sieciowy Hub i

IT

Kabel sieciowy Hub i

IT

Image by Luke Chesser

PROMOCJA

Image by Luke Chesser

USŁUGI

Image by Luke Chesser

CYFRYZACJA

success-2081167_1280_edited.jpg

INTEGRACJA

success-2081167_1280_edited.jpg

INTEGRACJA

Image by Luke Chesser

PROMOCJA

Image by Luke Chesser

CYFRYZACJA

Image by Luke Chesser

USŁUGI

Image by Luke Chesser

ZARZĄDZANIE

Image by Luke Chesser

ROZWÓJ

integracja
nz
Image by Carlos Muza

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE

Image by Carlos Muza

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE

Image by Luke Chesser

PROMOCJA

Image by Luke Chesser

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Image by Luke Chesser

USŁUGI

Image by Luke Chesser

ZARZĄDZANIE

Image by Luke Chesser

ROZWÓJ

bottom of page