top of page

Consulting

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

 • budowa zadowolenia klienta

 • analiza otoczenia marketingowego

 • prognozowanie i mierzenie popytu

 • zarządzanie sprzedażą i reklamą

 • plany marketingowe

 • PR dla firm i instytucji

 • ewaluacja strategii, planów marketingowych i biznesplanów

 • diagnozowanie perspektywne

 • identyfikacja misji, wizji, celów głównych i szczegółowych

 • określenie ram finansowych, przedsięwzięć i kluczowych projektów

 • wskaźniki i monitoring

 • audyt przedsiębiorstw i instytucji

 • audyt marketingowy

 • audyt informatyczny

 • audyt projektów finansowych ze środków unijnych

 • analiza personelu

 • analiza rynku turystycznego

 • analiza rynku finansowo-bankowego

 • audyt informatyczny

W ramach konsultacji i doradztwa zajmujemy się takimi działaniami, jak:

bottom of page