top of page

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

Konferencje/Sympozja

PROGRAM

I Sympozjum Naukowe
„100-lecie śmierci Maxa Webera – Aktualne wyzwania w gospodarce i społeczeństwie a systemy wartości”

14 czerwca (niedziela) 2020

IMW, ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina Zdrój

 

10.00 – 10.10             Powitanie uczestników 

dr hab. Małgorzata Rutkowska, prof. uczelni

Instytut Maxa Weber Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu

 

10.10 – 10.30             Wykład okolicznościowy

dr Jerzy Tutaj 

Politechnika Wrocławska

 

Dlaczego Max Weber?

10.30 – 11.00             Wykład

dr inż. Zyta Ziora i jej gość dr Jody Peters

The University of Queensland

COVID19 and the global impact of emergent coronaviruses

11.00 – 11.20             Wykład

dr Nina Szczygieł – GOVCOPP, DEGEIT, University of Aveiro

Szukając szczęścia (w niekoniecznie szczęśliwych czasach): dylematy człowieka we współczesnych systemach wartości

11.20-11.40                Wykład

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni

Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach w Polsce

11.40 – 12.00             Wykład

dr inż. Adam Sulich

Katedra Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Współczesne trendy zachowań młodych w dobie pandemii

12.00 – 12.20             Dyskusja - moderator - prof Lumir Kulhanek Uniwersytet w Ostravie

12.20 – 12.30             Podsumowanie i zakończenie seminarium

Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, zaprosiliśmy więc przedstawicieli nauk społecznych reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Celem Seminarium było integracja środowiska naukowego, naukowców zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie oraz działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19,  sympozjum odbyło się w formie telekonferencji. 

Planujemy wydać monografię pod ogólnym tytułem nawiązującym do tematyki seminarium. Warunkiem publikacji jest akceptacja tematyki oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: m.rutkowska@imw.edu.pl.

1.png
2.png
1
Kotwica 2
3.png
4.png
bottom of page