top of page

Sprawozdanie z działalności Instytutu
część II

Kolejny numer czasopisma: EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (EJMSS), które jest „duchowym dzieckiem” Instytutu Maxa Webera i jego twórców. W ostatnim trudnym okresie, bo w czasie pandemii, Instytut Maxa Webera zorganizował w swojej siedzibie dwa hybrydowe spotkania naukowe, mianowicie:
I Sympozjum Naukowe na temat „100-lecie śmierci Maxa Webera – Aktualne wyzwania w gospodarce i społeczeństwie, a systemy wartości”, które odbyło się 14 czerwca 2020 roku. W sesji plenarnej prelegentami byli, m.in.: z dr Jerzy Tutaj, Politechnika Wrocławska: Dlaczego Max Weber? z Ph.D. Eng. Zyta Ziora i Ph.D. Jody Peters, The University of Queensland: COVID19 and the global impact of emergent coronaviruses, z Ph.D. Nina Szczygieł, GOVCOPP, DEGEIT, University of Aveiro: Szukając szczęścia (w niekoniecznie szczęśliwych czasach): dylematy człowieka we współczesnych systemach wartości, z dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach w Polsce, z dr inż. Adam Sulich, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Współczesne trendy zachowań młodych w dobie pandemii. Natomiast I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Artefakty a mechanizmy w społeczeństwie i gospodarce”, odbyła się 20 września 2020 roku. Podczas sesji plenarnej zaprezentowane zostały referaty: z prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja i dr hab. inż. A. Becla, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Recepcja koncepcji Maxa Webera w polskiej myśli ekonomicznej, z dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Drivers of the eco-innovations, z prof. dr hab. Marina Gudz i prof. dr hab. Piotr Gudz, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Zaporoska”, Zaporoże, Ukraina: Definicja podejść do rebrandingu miasta przemysłowego, z Ph.D. Marcos Ferasso, Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Brazil: International partnerships for research: profile presentation and ongoing international research, z Ph.D. Mohamed Khlafalla Omar, Nile University, Sudan: The Main Assumptions Thoughts of Fail Assessment Method- FAM. Oba wydarzenia zorganizowali i prowadzili dr hab. Małgorzata Rutkowska, prof. uczelni Politechniki Wrocławskiej oraz dr Jerzy Tutaj. Niniejszy numer EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (EJMSS) jest rezultatem konferencji Instytutu Maxa Wewbera. Zaletą niniejszego numeru Czasopisma jest interdyscyplinarność tematyczna artykułów, bowiem tworzy to pole do dalszych dyskusji. Wierzymy, że nasze Czasopismo zaintryguje Czytelnika i spotka się ze sporym zainteresowaniem, a także pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie wielu problemów z zakresu nauk społecznych i skłoni tym samym do prowadzenia dalszych badań. Dziękujemy recenzentom za cenne uwagi, które pozwoliły nadać publikacji ostateczny kształt, oraz wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie do współpracy z Instytutem Maxa Webera i z czasopismem.

Publikacja: 31.12.2020

bottom of page