top of page

Sprawozdanie z działalności Instytutu
część IV

Instytut Maxa Webera Spółka z o.o. w 2021 roku kontynuował pracę na rzecz podmiotów na rynku B2B w obszarze: jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Podjęto się wielu analiz i opracowano liczne dokumenty strategiczne, między innymi:

 

- Strategię rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

- Strategię rozwoju Gminy Polanica Zdrój 2022–2027

- Raport o stanie Gminy Bielawa za rok 2021

- Raport o stanie uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój za rok 2021

- Raport o stanie Gminy Czarny Bór za rok 2021

- Raport o stanie Gminy Dobromierz za rok 2021

 

Instytutu Maxa Webera przeprowadził również szkolenia w zakresie komunikacji dla dolnośląskich przedsiębiorstw oraz badania opinii wśród mieszkańców w zakresie oceny funkcjonowania gminy między innymi w Czarnym Borze. Rozpoczęto prace nad opracowaniem:

 

- Strategii rozwoju Gminy Kostomłoty do roku 2030

- Strategii rozwoju Gminy Bielawa do roku 2030

- Gminnego programu rewitalizacji Gminy Bielawa do roku 2030
- Strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa do roku 2030
- A także nad ewaluacjami kilku strategii rozwoju Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku
- Strategii oświatowej Gminy Bielawy do roku 2030
- Strategii rozwiązywania problemów społecznych
- Gminie Bielawie do roku 2030

 

Instytut Maxa Webera Spółka z o.o. podjął działania w kierunku uruchomienia szkoły językowej oraz utworzenia odrębnego działu do koordynowania prac nad szkoleniami. Dziękujemy wszystkim współpracownikom za zaangażowanie, nierzadko entuzjazm i dobrą pracę na rzecz Instytutu.

Publikacja: 31.12.2021

bottom of page