top of page

Sprawozdanie z działalności Instytutu
część V

Rok 2022 to przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę. To czas barbarzyńskich działań rosyjskiej armii przeciwko ludności cywilnej Ukrainy. To także czas, w którym bohaterstwo kolejny raz okazało się silniejsze i powstrzymało mordercze ataki Moskwy. To czas, w którym świat cywilizacji, mimo wszystko, potrafił się zjednoczyć i systematycznie udziela pomocy Ukrainie. Czas, w którym my – Polacy – zdaliśmy i zdajemy egzamin z naszego braterstwa wobec Ukrainy i Ukraińców. Czas, gdy dalej trwa wojna i zabijani są niewinni ludzie na rozkaz małego człowieka. To jednak także czas nadziei, że tacy ludzie odpowiedzą za swoje czyny i nie znajdą naśladowców. Miło nam poinformować, że w siedzibie Instytutu Maxa Webera w Jedlinie Zdroju w marcu i kwietniu 2022 roku gościliśmy akademików z Sum oraz z Charkowa z ich rodzinami. mi. Stałym współpracownikiem Instytutu Maxa Webera została Pani dr Ievgeniia Golysheva z Uniwersytetu w Sumach i od niedawna z Politechniki Wrocławskiej. Kierujemy słowa otuchy do wszystkich Ukraińców, a szczególnie do naszych przyjaciół z Zaporoża – Profesorów Piotra i Mariny Gudzów – Sława Ukrainie! W 2022 roku Instytut Maxa Webera rozpoczął współpracę z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Współpracownicy Instytutu uczestniczą w pracach zespołu badawczego przeprowadzającego badanie publiczne „Ewaluacja polityk publicznych na poziomie samorządu lokalnego”, którego celem jest zdiagnozowanie stanu ewaluacji na poziomie samorządu lokalnego, poprawa świadomości roli ewaluacji i korzyści z niej płynących wśród samorządów lokalnych oraz zaproponowanie rozwiązań ułatwiających realizację i wykorzystanie ewaluacji i tym samym zwiększających aktywność ewaluacyjną samorządów lokalnych. Od 2020 roku współpracownicy Instytutu Maxa Webera pracują w zespole koordynującym zarządzanie innowacjami w regionie lubuskim. Współtworzyli Program Rozwoju Innowacji dla Województwa Lubuskiego do roku 2030, a także są animatorami Lubuskiego Forum Innowacji i Lubuskiego Festiwalu Innowacji. W 2022 roku aktywnie uczestniczyli w pracach nad uruchomieniem Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.
Instytut Maxa Webera opracował Strategię Rozwoju Gminy Kostomłoty i Gminy Bielawa do roku 2030 oraz Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bielawa do roku 2030, przeprowadził badania wśród mieszkańców na temat funkcjonowania poszczególnych gmin w aglomeracji wałbrzyskiej, a także opracowuje Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa i Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kostomłoty do roku 2030. Obecnie Instytut prowadzi badania nad myślą Maxa Webera w polskich ośrodkach naukowych, a także polską recepcją liberalizmu. Instytut Maxa Webera kontynuuje koordynację funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku w Lubawce, Czarnym Borze, Dobromierzu i Mieroszowie poprzez zapraszanie gości i organizowanie kilkunastu wykładów w każdym roku.

Publikacja: 31.12.2022

bottom of page