Szkoła Językowa

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

1/4

Oferujemy praktyczną naukę języka angielskiego dla dzieci i młodzieży od lat 10 do 19. Przygotowujemy wszystkich do ciągłej komunikacji, opieramy pracę na lektorach spoza Polski, oprócz konwersacji, ćwiczeń, spędzamy wiele godzin podczas posiłków, wycieczek – podczas których mówimy tylko w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach przez tydzień (od poniedziałku do piątku, 40-godzin lekcyjnych). Zaczynamy od godziny 9.00. Zajęcia, wspólny posiłek, dodatkowe atrakcje trwają do godziny 15.00. Każdy słuchacz zostaje przyporządkowany do jednej z trzech różnych grup zaawansowania. Przyporządkowanie do grupy następuje po rozmowie i dokonaniu zapisu.

Zajęcia rozpoczynamy w czerwcu i trwają do połowy września. Każdy może wybrać jeden lub więcej tygodni zajęć.

 Zapewniamy bardzo dobrą atmosferę i efektywną pracę.

Metody: będziemy uczyć się poprzez gry i zabawy komunikacyjne, dzięki którym nauczymy się wymieniać poglądy i doświadczenia, czy po prostu rozmawiać w języku angielskim; przeprowadzać improwizacje symulujące realne sytuacje, a występujące błędy będziemy korygować; wykorzystywać m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, piosenki, programy TV i reklamy; skupiać się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych tj.: na słuchaniu, mówieniu, czytaniu oraz pisaniu; kłaść największy nacisk na komunikację werbalną w różnych sytuacjach: ogólnej, szkolnej, biznesowej, towarzyskiej, stosować różnorodne ćwiczenia, które będą zachęcać kursantów do spontanicznych i kreatywnych zachowań podczas zajęć; pracować wykorzystując nowoczesne techniki edukacyjne, przy zastosowaniu TIK z użyciem tablic interaktywnych.

Miejsce zajęć: Jedlina Zdrój