top of page

Program Akademii

Nowoczesnego Menadżera

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

liczba godzin

zajęcia z zakresu/

forma zajęć

Prowadzący

tabela 01.png
tabela 02.png

6

6

tabela 03.png

mgr Jarosław Jezierski

Związek Banków Polskich

Cyberbezpieczeństwo

tabela 04.png

Kaizen

tabela 05.png
bottom of page