top of page

Program Akademii

Nowoczesnego Pracownika JST

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 1.png
2.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 2.png
3.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 3.png
4.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 4.png
5.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 5.png
6.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 6.png
7.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 7.png
8.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 8.png
9.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 9.png
10.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 10.png
11.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 11.png
Blok 1.png
Blok 1.png
Blok 1.png
Blok 1.png
12.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 13.png
13.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 14.png
14.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 15.png
15.png

liczba godzin

zajęcia z zakresu

Blok 16.png
bottom of page