top of page

Strategia

Oferta "Biznesowa"

-ewaluacja strategii, planów marketingowych i biznesplanów,

-diagnozowanie perspektywne,

-identyfikacja misji, wizji, celów głównych i szczegółowych,

-określenie ram finansowych, przedsięwzięć i kluczowych projektów,

-wskaźniki i monitoring.

Oferta "Samorządowa"

-ewaluacja dotychczasowych dokumentó planistycznych,

-diagnozowanie prospektywne,

-identyfikacja misji, wizji, celów głównych i szczegółowych,

-określenie polityki terytorialnej- obszary interwencji,

określanie ram finansowych, przedsięwzięć i kluczowych projektów,

-wskaźniki i monitoring.

 

bottom of page