STRUKTURA

ORGANIZACYJNA INSTYTUTU MAXA WEBERA Sp. z o.o. w Jedlinie Zdroju

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

1/4

Zarząd

Krystian Ulbin

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Tutaj

Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników

Stanisław Czaja

Dyrektor Studiów Doktoranckich

Nina Szczygieł

Dyrektor Studiów MBA

Jerzy Korczak

Dyrektor Akademii JST

Agnieszka Becla

Dyrektor Akademii Menadżera

Karolina Drewnicka

Dyrektor ds. Analiz Strategicznych

Rada Naukowa

European Journal of Management

and Social Science

Małgorzata Rutkowska

Przewodnicząca Rady

Jerzy Tutaj

Redaktor Naczelny

Sekcja naukowo-dydaktyczna

Sekcja dokumentów strategicznych

businessmen-2103120_1280.png
cap-1266204_1280.png
book-805405_1280_edited.png
teaching-311356_1280.png
shield-1784661_1280.png

Sekcja badawczo-rozwojowa

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Dyrektor Ośrodka B + R i  pozyskiwania  grantów 

brain-1294854_1280.png

Jan Tomaszkiewicz

Dyrektor ds. Szkoleń

Sekcja administracyjno-finansowa

Krystian Ulbin

Wiceprezes Zarządu

brain-1294854_1280.png