top of page

Szkolenia, warsztaty i treningi

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

Proponujemy zorganizowanie oraz przeprowadzenie dla przedsiębiorstw i gmin, dwudniowych szkoleń – 16 godzinnych w zakresie:

Co?
  1. Komunikacja wewnętrzna,

  2. Zarządzanie sobą w czasie,

  3. Menadżer jako lider zespołu – budowanie zespołu i zarządzanie nim,

  4. Skuteczne motywowanie,

  5. Radzenie sobie z presją czasu i stresem w organizacji,

  6. Zarządzanie kompetencjami,

  7. Menadżer jako Coach - Coaching jako skuteczna metoda wspierająca rozwój zawodowy pracowników,

  8. Trening twórczości i kreatywności.

bottom of page