top of page

Tworzenie i prowadzenie

zespołów kreatywnych

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

Sukces firm zależy dzisiaj od podjęcia natychmiastowych działań i gotowości na zmiany. Nie jutro, czy pojutrze, ale już teraz. Nie przez innych, tylko przeze mnie.

Po co?

Dlaczego Zespół Kreatywny w mojej firmie ?

  • zwiększa sumę kompetencji, wiedzy oraz energii, dzięki czemu osiągane są  lepsze wyniki, niż w samotności,

  • motywuje osoby twórcze do pracy w firmie,

  • jest naturalną bazą nowych pomysłów i idei,

  • kreuje nowe projekty i umożliwia w pierwszym etapie ich przetestowanie,

  • dzięki Zespołowi powstają nowe rozwiązania, nowe produkty i usługi,

  • to przede wszystkim ogromny impuls do poszerzania obszaru twórczości w firmie – a więc zwielokrotnienie występowania procesów: preparacji, inkubacji, olśnienia i weryfikacji,

  • niezbędnych dla przedsięwzięć innowacyjnych w firmie.

Dlaczego?

Zespół kreatywny to:

 

  • wykorzystywanie nowoczesnych technik wspomagających pracę w zespole, nie tylko burza mózgów, ale i diagram Ishikawy, kruszenie, mapa myśli, członkowie zespołu po pierwszych spotkaniach w miejsce każdego starego założenia stworzą nowe, a dalej na tej podstawie stworzą nowe rozwiązanie,

  • uczestnictwo w pracach zespołu w zakresie obowiązku pracownika – jako nagroda, czyli możliwość partycypowania w systemie wynagradzania za nowe rozwiązania,

  • z żelazną konsekwencją należy zbierać pomysły, idee, gromadzić je i odpowiednio archiwizować

Co to?
bottom of page