top of page

Akademia Nowoczesnego Menadżera

partnership

partnership

Program AKADEMII NOWOCZESNEGO MENADŻERA  przygotowano w oparciu o najnowsze trendy praktyczne w biznesie uwzględniające najnowsze koncepcje zarządzania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Akademia Nowoczesnego Menadżera to spersonalizowany oraz intensywny program, obejmujący wiele kluczowych praktycznych problemów współczesnego inżyniera zgodnych z koncepcją Smart Industry. Program Akademii ma na celu współtworzenie menadżera przyszłości wyposażonego „soft skills”, czyli umiejętności komunikacji, umiejętności zaangażowania się w rozwiązywanie problemów zarządczych w głęboko zakorzenione podejście „social”, czyli skłonność do współpracy w grupie oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Nasza oferta daje możliwość rozwoju kompetencji managerskich i umiejętności zarządczych począwszy od jego miękkich aspektów (tj. przywództwa, negocjacji, komunikacji) poprzez zachowania strategiczne, zarządzanie finansami, marketing czy metod i analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji, etykę i ekologie w biznesie.

Dla kogo?

Korzyści dla uczestników Akademii Nowoczesnego Menadżera to:

 

  • Kompleksowa wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego ,z naciskiem na rozwój kompetencji miękkich i nowoczesnych praktyk zarządzania;

  • Umiejętność stosowania nowoczesnych metod i praktyk zarządzania oraz narzędzi analitycznych;

  • Umiejętność rozwiązywania problemów zarządczych oraz konfliktów w zróżnicowanym i dynamicznym otoczeniu gospodarki 4 .0;

  • Praca w zespołach rozproszonych, umożlwiająca nowe spojrzenie na praktyczne problemy e- biznesowe;

  • Rozwój umiejętności managerskich, umożlwiający świadome i odpowiedzialne kształtowanie ścieżki kariery zgodnej z etyką biznesu;

  • Wymiany doświadczeń z specjalistami i praktykami biznesu oraz networking;

  • Certyfikat wystawiony przez INSTYTUT MAXA WEBERA.

Oferujemy RAZEM – 80 godzin

Zapisy dostępne są od 31 marca 2021 roku, poprzez kontakt telefoniczny

+48 697 108 880 lub wysłanie zgłoszenia na adres biuro@imw.edu.pl

Zajęcia dwusemestralne od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 – Koszt to 2 000 PLN, zajęcia wyłącznie zdalne, uczestnicy otrzymają z każdego kursu materiał teoretyczny i materiał do ćwiczeń – grupy w salach wirtualnych do 20 osób.

bottom of page