top of page

Sprawozdanie z działalności Instytutu
część I

Od ponad 25 lat w różnych formach organizacyjnych zajmujemy się consultingiem, badaniami, szkoleniami, tworzeniem i prowadzeniem różnych form edukacyjnych, a także przygotowaniem dokumentów strategicznych zarówno dla firm, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Opieramy swoją działalność na wartościach: wolności, odpowiedzialności, demokracji i solidarności. Jesteśmy reprezentantami pokolenia, które zmieniło i zmienia polską rzeczywistość. Max Weber to człowiek, który oddziaływał na miliony. To legenda Uniwersytetu w Heidelbergu. Potrafi ł dostrzegać mechanizmy kształtujące naszą rzeczywistość. Wskazywał na wzajemne zależności pomiędzy wartościami, społeczeństwem a gospodarką. Nauczyciel akademicki, ale przede wszystkim myśliciel, pokazujący swoim przykładem, że to nie siła, przymus, a właśnie idea jest najtrwalsza i najsilniejsza.
Idea powstania Instytutu Maxa Webera to koncepcja Wojciecha i Jerzego Tutajów, która została zaakceptowana przez grupę wybitnych praktyków i akademików z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Danii i Czech.

 

Celem Instytutu jest podnoszenie jakości życia społecznego i gospodarczego poprzez:
- szerzenie edukacji wśród wszystkich mieszkańców, instytucji i organizacji;
- profesjonalizację instytucji oraz podmiotów;
- systematyczny pomiar postaw, zachowań i decyzji poszczególnych jednostek, organizacji i społeczeństw;
- rekomendacje i wdrażanie ulepszeń wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, - - organizacji pozarządowych oraz wszystkich rodzajów działalności gospodarczej;
- rozwój myślenia strategicznego na wszystkich poziomach życia człowieka i społeczeństwa;
- propagowanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w każdym wymiarze.

 

Instytut Maxa Webera opracowuje dokumenty strategiczne dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, prowadzi badania marketingowe i opinii społecznej. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń. Skanuje organizacje i proponuje wprowadzenie kompleksowych ulepszeń. Wskazuje wartość dodaną dla klienta w badanej organizacji. Realizuje niszowe badania społeczne, dotyczące wspólnot lokalnych.  Utworzyliśmy i współprowadzimy społecznie Uniwersytety Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku. Radą Naukową Instytutu kieruje dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska, profesor Politechniki Wrocławskiej.

Publikacja: 30.06.2020

bottom of page