top of page

Akademia Nowoczesnego Pracownika

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

Zapraszamy do Akademii wszystkich pracowników urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich, a także starostw. Proponujemy dla poszczególnych grup pracowników cztery semestry zajęć w czterech blokach. Poszczególne semestry adresowane są do konkretnych grup pracowników. 

​Akademia to:

  • Najważniejsze informacje, niezbędne umiejętności, przede wszystkim zajęcia praktyczne;

  • I semestr rozpoczynamy w drugim kwartale 2021 roku. Zajęcia będą trwały przez 4 dni, w grupach od 8 do 12 osób, od godziny: 8.30 do 15.30;

  • Uczestnikom zapewniamy transport oraz poczęstunek. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Maxa Webera w Jedlinie Zdroju;

  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia I stopnia Akademii;

  • Szczegółowy termin będzie ustalany indywidualnie. Koszt udziału jednego pracownika to 1900 PLN netto.

bottom of page