AKTUALNOŚCI

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

1/4

NOWE

NOWE

NOWE

NOWE

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

DZIAŁANIA POMOCOWE PODEJMOWANE PRZEZ BANKI

FUNDUSZE  UNIJNE 

2021  -  2027

NOWE MECHANIZMY POLITYKI ROZWOJU DLA JST

Wydarzenia

15.10

MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA
KONFERENCJA NAUKOWA on-line 
Czas na wychowanie - VI edycja 
Edukacja w dobie pandemii COVID-19 

 

14.06

I Sympozjum w 100-lecie

śm. Maxa Webera

20.09

I Konferencja naukowa IMW

"Artefakty, a mechanizmy w społeczeństwie i gospodarce"